SDG's geen nice to have voor ondernemers, maar echte noodzaak

Betaalbare duurzame energie, gendergelijkheid en geen armoede meer in de wereld. En zo zijn er nog veertien Sustainable Development Goals (SDG’s) waar bedrijven aan kunnen bijdragen. Op 25 september 2015 werden deze doelen in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Sandra Pellegrom is de nationale SDG-coördinator en helpt bedrijven om een positieve bijdrage te leveren aan te doelen. Maar of dat makkelijk is?

Scoren op 17 SDG’s als bedrijf: is dat niet veel gevraagd van bijvoorbeeld mkb’ers?
‘Ik denk juist dat de doelen bedrijven een grote kans bieden. Veel bedrijven zien in dat ze deel uitmaken van onze samenleving. En dat ze geen bestaansrecht hebben op de lange termijn als ze geen verantwoordelijkheid nemen voor diezelfde samenleving. En verantwoording afleggen over hun gedrag.’

‘Ze zullen ook wel moeten. De SDG-doelen zijn geen nice to have. Als we met elkaar een toekomstbestendige wereld willen hebben, dan moeten we veranderen. Ook al kan niet elk bedrijf elk doel – zoals bijvoorbeeld gelijk toegang tot onderwijs – proactief nastreven, je kunt er ook voor zorgen dat je in elk geval geen negatieve impact hebt met je bedrijf.’

Maar wat hebben bedrijven er zelf aan?
‘Je bestaansrecht als bedrijf staat op het spel als je niet kunt mee veranderen met naar een duurzame, inclusieve wereld. Veel bedrijven houden het nog bij het oude, hoewel steeds meer bedrijven inzien dat dat niet meer kan. Natuurlijk geldt dat niet voor elk bedrijf, maar er zijn er nog veel bij wie niet is geland dat er grenzen zijn aan natuurlijke en sociale hulpbronnen. Maar daar moet je echt zorgvuldig mee omgaan. Er zijn veel nieuwe producten en diensten nodig die daar aan bijdragen. Daar liggen kansen voor bedrijven. Ook is het verstandig om als bedrijf te weten waar je je grondstoffen vandaan haalt, hoe je keten eruit ziet, et cetera. Je wilt zeker weten dat je niet onbewust bijdraagt aan mensenrechtenschendingen of milieuschade in andere landen.’

Hoe goed scoren bedrijven op dit moment?
‘Ik vind dat er veel goed bezig zijn. Bijvoorbeeld door een inclusieve werkgever te zijn. Daar plakken ze dan misschien niet de term ‘SDG-doel’ op, maar dat zouden ze wel kunnen doen. Veel doelen hangen ook met elkaar samen: als je een goede werkgever voor je personeel wilt zijn, dan kun je ook net een extra stap zetten door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden. Of door te kijken hoe het met gendergelijkheid zit in je bedrijf – allemaal SDG-doelen. Voor grote bedrijven geldt dat hun bijdrage aan de SDG’s begint met het voldoen aan de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee geef je al eigenlijk al dat je een verantwoord ondernemer bent. Op dit moment rapporteert slechts 35 procent van de grote bedrijven in Nederland dat ze zich verbinden aan die richtlijnen. Dat moet in 2023 gegroeid zijn naar 90 procent. Ik denk dat veel bedrijven al goed op weg zijn, maar rapporteren helpt om transparant te zijn over je bijdrage. En ook eerlijk te zijn over mogelijke negatieve effecten die je hebt, en wat je daartegen doet.’

Welke doelen vinden bedrijven nou echt heel moeilijk?
‘Als je bedrijf veel energie of water gebruikt, is energiebesparing en zorgvuldig watergebruik misschien je grootste uitdaging. Dat geldt ook voor bedrijven die werken met een ingewikkelde keten met buitenlandse aanvoer. Ik ben me er ook van bewust dat bedrijven niet meteen alles kunnen oplossen. Wat wel heel belangrijk is, is dat ze transparant zijn. Niks toedekken.’

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Forum van VNO-NCW

Master Meetup SDG
Wil jij met jouw organisatie ook aan de slag met de Sustainable Development Goals? Op dinsdag 7 december vindt de Master Meetup SDG plaats. Tijdens de Master Meetup SDG ga je met je collega’s en/of mede-deelnemers aan de slag met het verkennen van de SDG’s en het implementeren ervan binnen je organisatie.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

OVERZICHT NIEUWS