De Sustainable Development Goals zijn actueler dan ooit

Het zijn spannende tijden. De coronacrisis test onze weerbaarheid, de klimaat- en milieucrisis wordt steeds zichtbaarder en we weten dat de komende tien jaar cruciaal zijn om de wereld leefbaar te houden. De toeslagenaffaire werpt een scherp licht op ongelijkheid en het openbaar bestuur. De inrichting en kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. Jongeren eisen terecht dat hun belangen en die van toekomstige generaties worden meegewogen.

Deze uitdagingen zijn niet met ‘tweaks’ van de huidige situatie op te lossen. Ze vragen om een heuse transformatie naar een inclusieve, duurzame en rechtvaardige economie en samenleving. Het besef dat het roer om moet groeit. In de politiek wordt gesproken over een Regeerakkoord op hoofdlijnen rondom de belangrijkste uitdagingen. Vakbonden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschappers dringen aan op sociaal en duurzaam herstel uit de coronacrisis en vragen aandacht voor gelijke kansen.

Een masterplan voor een duurzame toekomst
De roep om ambitie rondom grote maatschappelijke uitdagingen is daarmee luid en duidelijk. Minder helder is waar verschillende ambities ons over tien tot dertig jaar brengen. Het gezamenlijke plaatje van de bestemming ontbreekt. De grote actuele vraagstukken vragen ook om een visie op Nederland in 2030 en daarna. Een samenhangend plan voor een toekomstbestendig, duurzaam, leefbaar Nederland waarin iedereen kan meedoen en waarin de grote transities ambitieus en coherent samenkomen.

De basis voor zo’n masterplan is er al: de 17 Sustainable Development Goals omvatten alle grote uitdagingen van onze tijd en de ambitie om die in 2030 aangepakt te hebben. Het is onze ‘to-do’-lijst voor een toekomstbestendige wereld. 2030 is een belangrijke deadline, omdat het de laatste kans is om onze welvaart en welzijn op lange termijn zeker te stellen.

De doelen gaan over welzijn en gelijke kansen voor iedereen, een circulaire, klimaatneutrale, inclusieve economie. Een duurzaam voedselsysteem en een veilige, gezonde leefomgeving. Een toegankelijke overheid en besluitvorming waarin iedereen kan meedoen. De SDG’s vormen bovendien de meest breed gedeelde toekomstvisie voor een betere wereld. Wereldwijd hebben 193 landen, waaronder Nederland, de doelen omarmd.

Meer lezen over waarom de Sustainable Development Goals actueler zijn dan ooit? Lees hier de blog van Sandra Pellegrom, Nationaal SDG-coördinator.

Master Meetup SDG
Ook in Nederland genieten de Sustainable Development Goals brede steun. Wil jij met jouw organisatie ook aan de slag met de Sustainable Development Goals? Op dinsdag 7 december vindt de Master Meetup SDG plaats.

Tijdens de Master Meetup SDG ga je met je collega’s en/of mede-deelnemers aan de slag met het verkennen van de SDG’s en het implementeren ervan binnen je organisatie. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

OVERZICHT NIEUWS